Hicri: | Miladi: 19 Nisan 2024

Doç. Dr. Ataullah Şahyar
GERİ DÖN

Doç. Dr. Ataullah Şahyar

Hadis Anabilim Dalı

 

Lisans eğitimini memleketi Doğu Türkistan’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Türkiye’ye gelerek Marmara Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine devam etti. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kütüb-i Sitte Müelliflerinin Müştereken Hadis Aldıkları Hocalar” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2002 yılında yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Ebi Şeybe’nin Ebu Hanife’ye İtirazları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012-2014 yıllarında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İrtibat Tel : 0216 777 4853

e-mail : [email protected]

Ayrıntılı Özgeçmiş

Alimler